Tin Tức

CÔNG NGHỆ SARTORIUS MONOLITHIC

CÔNG NGHỆ SARTORIUS MONOLITHIC

19/11/2019


Sartorius Monolithic thuộc đẳng cấp công nghệ cao nhất có thể ứng dụng cho cân có độ chính xác đến 0.000001g, giảm thiểu tối đa sai số cân do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm…

Xem thêm