Hiệu Chuẩn - Kiểm Định

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng, sớm đưa các thiết bị vào sử dụng,sản xuất; Cân điện tử Huy Hoàng có thể phối hợp cùng các Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 1-2-3 ; các chi cục tiêu chuẩn đo lường tất cả các tỉnh thành Việt Nam để hiệu chuẩn và kiểm định.

Ngay sau khi bàn giao, sản phẩm - thiết bị sẽ được dán tem kiểm định để khách hàng đưa vào sử dụng. Sau 7-10 ngày Cân điện tử Huy Hoàng sẽ giao lại giấy chứng nhận kiểm định cho Khách hàng.


Bình luận